Produkty w promocji

ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU

Zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

  • Tutaj możesz nieodpłatnie zostawić zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych tego samego rodzaju i pełniący te same funkcje co sprzęt kupowany.
  • Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiąza...

Zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

  • Tutaj możesz nieodpłatnie zostawić zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych tego samego rodzaju i pełniący te same funkcje co sprzęt kupowany.
  • Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
  • Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

UWAGA! Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać o ile:

Zgodnie z art. 37 zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

Zgodnie z art. 35 zużyty sprzęt jest kompletny

UWAGA!

Na terenie Częstochowy, jeśli chcesz przekazać elektroodpady do utylizacji:

ZAMÓW ODBIÓR

603 99 55 88

34/374 03 19

34/374 03 20

albo dostarcz je samemu:

ul. Ogrodowa 64a

42-202 Częstochowa

Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także w punktach zbierania zużytego sprzętu. Listę tych punktów możesz znaleźć na stronie: 

http://www.elektroeko.pl/

https://www.remondis-polska.pl/pl/lokalizacje/

https://www.decydujesz.pl/

http://www.elektrosmieciarka.pl/

http://www.pkrecykling.pl/akcje.php#akcjedaty

https://mbrecycling.pl/zglos-odbior-odpadow/

http://mapa.oddamodpady.pl/?t=pszok

Ponadto wykazy punktów zbiórek zamieszczone są na stronach www poszczególnych gmin

Więcej